Vyloučení odpovědnosti

Obchodní podmínky

Pokud navštívíte nebo nakupujete na našich webových stránkách, stvrzujete tím souhlas s těmito podmínkami. Všechny podmínky jsou ve shodě s Air Aroma politikou, jež je charakterizována v sekci Politika. Prosím, podmínky užití si pozorně přečtěte. Air Aroma si zároveň vyhrazuje právo na jejich změnu, nové podmínky pak vstupují v platnost okamžitě po zveřejnění na těchto webových stránkách. Využívám a nakupováním na tomto webu tak dáváte najevo, že souhlasíte i s našimi obchodními podmínkami.

Při návštěvě webu Air Aroma či emailové komunikaci komunikujete se společností elektronicky, čímž souhlasíte s tím, že Vám přijde elektronickou formou i odpověď. Air Aroma s Vámi může komunikovat e-mailem či zveřejněním jakéhokoliv oznámení na této webové stránce. Berte na vědomí, že všechny dohody, oznámení, údaje a jiná sdělení, které Vám Air Aroma elektronicky poskytuje, splňují všechna patřičná práva a požadavky. Air Aroma si obsahy Všech emailů uchovává, pokud se domnívá, že pro to existuje zákonný požadavek. Podnikne však všechny potřebné kroky k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů (včetně detailů Vaší kreditní karty).

Objednávky

Vaše objednávka představuje nabídku k nákupu zboží za cenu, která je uvedena v Air Aroma ceníku. Objednávka tak musí obsahovat jméno, e-mailovou adresu, detaily kreditní karty a další informace, uvedené na těchto stránkách. Nemůžete zrušit objednávku, jakmile byla předložena, i když stále čekáte na její přijetí společností Air Aroma. Zboží pak bude dodáno v souladu s dopravní politikou Air Aroma, která je rovněž uvedena na těchto stránkách. Zboží je Vaše po obdržení platby, zároveň na Vás přechází riziko ztráty nebo poškození po expedici. Ceny jsou uvedeny bez poštovného a manipulačních poplatků. Platba musí být provedena v souladu s Air Aroma platební politikou zveřejněnou rovněž na těchto stránkách.

Zrušení objednávky či zboží způsobené chybou

Berte na vědomí, že navzdory všem Air Aroma opatřením se může objevit produkt chybně naceněný nebo se mohou objevit tiskové chyby. Za těchto okolností si Air Aroma vyhrazuje právo ještě před dodáním zboží Vás informovat o chybě a dodávku zrušit, i když už byla oficiálně přijata a zpracována. Pokud již došlo i k platební transakci, peníze a případné poplatky Vám budou samozřejmě vráceny zpět.

Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

Tyto stránky jsou poskytovány společností Air Aroma na bázi všeobecné přístupnosti. Air Aroma však neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky týkající se fungování tohoto webu nebo správnosti uvedených údajů. Výslovně tak užitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že jich využíváte na vlastní riziko.

V plném rozsahu práva tak Air Aroma tak vylučuje jakékoliv podmínky či záruky, že zboží objednané na tomto webu splní Vaše požadavky. Zatímco Air Aroma nemá žádný důvod domnívat se, že informace uvedené na těchto webových stránkách by byly nepřesné, nezaručuje však jejich přesnost, přiměřenost či úplnost a nezavazuje se k aktualizaci údajů. Webové stránky tak využíváte na vlastní nebezpečí. Air Aroma neponese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu v souvislosti s Vaším osobním využitím tohoto webu nebo vyplývající z užití nebo spoléhání se na informace zde dostupné. V plném rozsahu práva Air Aroma neručí za žádné škody či ztráty, jež můžete utrpět přímo nebo nepřímo v souvislosti s naším zbožím nebo službou poskytnutou v souladu s objednávkou na této webové stránce, či v případě jakéhokoliv selhání nebo opomenutí ze strany Air Aroma.

Tohle prohlášení se nesnaží o vyloučení nebo zřeknutí se odpovědnosti a záruk odvozených od právních předpisů. V případě zřejmého pochybení či porušení odpovědnosti ze strany Air Aroma, bude se situace řešit jednou z těchto možností:
1) výměna zboží či dodání náhradního zboží
2) oprava zboží
3) platba nákladů na výměnu nebo opravu zboží
4) poskytnutí nových služeb
5) úhrada nákladů na poskytnuté služby.

Všechny podrobnosti uvedené na této webové stránce byly vytvořeny v souladu s právními předpisy.

Autorská práva, licence a přístup

Autorská práva na této stránce (včetně textu, grafiky, log, ikon, zvukových nahrávek a software) jsou ve vlastnictví či licenci společnosti Air Aroma. Air Aroma uděluje pouze omezenou licenci pro vstup a užití této webové stránky. Neumožňuje ji nijak stahovat či modifikovat (kromě cache), s výjimkou jejího písemného souhlasu. Licence však neumožňuje prodej či komerční užití webu a jeho obsahu: kolekcí a seznamu výrobků, popisů či cen; derivací webu a jejího obsahu; stahování či kopírování informací ve prospěch jiného obchodníka; použití dat a údajů, shromažďování a extrakční nástroje. Webová stránka ani žádná její část nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány nebo jinak využity pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Air Aroma. Jakékoliv neoprávněné užití dat ukončuje vydané licence či povolení. Samotná licence je poskytována omezeně, s odvolatelným a nevýhradním právem vytvořit hypertextový odkaz na domovskou stránku Air Aroma či přidružených sekcí. Zakazuje se využívání log a jakéhokoliv grafického materiálu pod ochrannou známkou.

Ochranné známky

Nelze využít Air Aroma obchodní značky ve spojení s výrobky či službami, které nejsou součástí sortimentu společnosti, čí v případech, kdy mohou být matoucí, zavádějící nebo klamavé pro veřejnost. Není-li uvedeno jinak, připojený ™ nebo ® symbol je registrovaná ochranná známka. Současné Air Aroma registrované ochranné známky jsou: Air ® Aroma, Aromax ®, Arosport ®, Arobactra ®, Arodrive ®, Aroscent ®, Ecoscent ®, Arotec ®, Aroslim ®.

Členský účet

Air Aroma se v souladu s podmínkami na soukromí a bezpečnostní politiku zavazuje k jejich dodržování. Pokud se však rozhodnete tento web využívat, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti Vašeho účtu, stejně jako hesla. Nesmíte využívat falešnou emailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt. Pokud je Vám méně než 18 let, můžete využívat webu jen s účastí rodiče nebo zákonného zástupce. Air Aroma si vyhrazuje právo odmítnou službu či ukončit Váš členský účet, odstranit nebi upravit jeho obsah či zrušit objednávku dle vlastního uvážení.

Fotografie výrobků a vzorníky

Všechny obrázky výrobků na Air Aroma webu jsou ilustračního charakteru. Air Aroma nezaručuje, že obrázek na internetových stránkách bude přesně odpovídat zboží, které obdržíte.

Popisy produktů

Air Aroma a jeho kolegové se snaží být v popiscích a technických specifikacích svých produktů co nejpřesnější. Nicméně, Air Aroma nezaručuje, že popis výrobků na tomto webu či jiný obsah je naprosto přesný, úplný a spolehlivý, aktuální a bez chyb. Pokud není výrobek popsán dostatečně, Vaší jedinou alternativou je jej vrátit v souladu s Air Aroma reklamační politikou zveřejněnou na těchto webových stránkách pod odkazem Politika. Všechny funkce a technické údaje se mohou na webu měnit bez předchozího upozornění.

Politika webu a úpravy

Užitím této stránky stvrzujete, že je Vám jasná Air Aroma politika, včetně politiky přepravní a reklamační. Tyto zásady zároveň upravují Vaše navštěvování webu Air Aroma. Air Aroma si vyhrazuje právo provádět změny webu, politiky i obchodních podmínek, a to kdykoliv. Pokud Air Aroma změní práva a povinnosti u některé z oblastí, neznamená to, že se mění práva a povinnosti širokospektrálně.

Otázky

Všechny dotazy týkající se obchodních podmínek Air Aroma či souvisejících problematik směřujte na podporu Air Aroma kliknutím na odkaz "Kontaktujte nás".