Věda

Jak Arobalance funguje?

Dlouhotrvající stres může vést k řadě negativních důsledků, mezi které patří třeba vysoký krevní tlak, srdeční problémy, problémy s pamětí, úzkost, deprese či potlačení schopností těla bojovat s infekcí.

Arobalance stimuluje nervové buňky vnímající vůně, které vysílají signály do dvou částí mozku - emocionální (limbický) systém a cortex mozku, tedy ta část, která identifikuje jakékoliv vůně a zápachy. Limbický systém pak dokáže vysokou měrou řídit i samotný nervový systém a výzkum ukázal, že právě Arobalance má velmi pozitivní vliv na sympatikus nervového systému, kde dokáže zapracovat na snížení hladiny stresu a na zkvalitnění spánku.

Fakta

Experimenty dokazují, že po aplikaci vydrží svěží čistá vůně Arobalance asi 10 - 30 minut. Pozitivně však stimuluje emocionální část mozku ještě po dalších 7 hodin.

Testování

Jaký je vliv chronického stresu?

Níže uvedené schéma znázorňuje vliv chronického stresu na aktivitu nervových zakončení sympatiku. K měření úrovně přenosu na těchto nervových zakončeních byly použity extracelulární elektrody.

Nervová aktivita sympatiku:

A. minimální stres

B. chronický stres

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
160
120
80
40

Různé stavy jsou uvedeny na ose x:

A - minimální stres

B - chronický stres

C - použití No stress Arobalance

D - H - šest různých výtažků rostlinných zelených listů

I - levandule

Chronický stres (B) zvýšil aktivitu nervových zakončení velmi výrazně v porovnání s hladinou minimálního stresu (A).

Léčba rostlinnými "pachy" (C až E) významně snížila stres vyvolaný nárůstem nervové aktivity sympatiku. Léčba F výrazně snížila stres vyvolaný nárůstem nervové aktivity sympatiku.Efektivní rostlinné vůně byly zkoumány tak dlouho, dokud se nestanovila nejvhodnější formule vedoucí k výraznému snížení účinků chronického stresu. Tato formule byla pojmenována jako Praescent - aktivní složka Arobalance.

Výzkumný tým

Výzkumný tým

Bylo prokázáno, že chronický stres poškozuje hippocampus snížením počtu synaptických spojení mezi komunikujícími neurony. Funkčně tato ztráta vede ke snížení komunikace mezi neurony obecně a k výsledné ztrátě paměti.

Dr Nickolas Lavidis (University of Queensland, Australia)

Arobalance působí přímo na mozek, zejména jeho emoční a paměťové části známé jako amygdala a hippocampus. Testy Arobalance prokázaly jeho účinnost na snižování dopadů dlouhodobého stresu a zlepšení kvality spánku.

Dr Nickolas Lavidis (University of Queensland, Australia)

Koupit

Koupit online

Navštivte internetový obchod Air Aroma a zakupte Arobalance. K dispozici je v kompaktních sprejích, ideálních domů i na cesty.