Recyklace

Recycling

Vůně

Všechny Air Aroma obaly vůní a náplní jsou vyráběny z PET a PP materiálu, jež jsou 100% recyklovatelné a minimalizují znečištění.

  • Polyethylentereftalát 

  • Polypropylen 

Difuzéry

Air Aroma difuzéry jsou vyrobené především z odolného hliníku, který je jedním z běžně a nejčastěji recyklovaných materiálů, je v podstatě 100% a nekonečně recyklovatelný.

Vyrábíme výrobky s maximální trvanlivostíí. Mnoho z nich se může pyšnit plným a bezproblémovým provozem již více než 10 let.

Recycling

Soulad

Compliance

VOC vůně

Air Aroma dodává pouze vůně splňující VOC předpisy ( Volatile Organic Compound - obsah těkavých organických látek). Na výběr dáváme z vůní, které takovéto látky vůbec neobsahují, či případně obsahují jen jejich minimální množství. Air Aroma jde tak za svým cílem snížit podíl těchto látek, kde jen je to možné.

VOC Fragrances
Compliance

Účinnost

Efficiency

Minimum emisí oxidu uhličitého

Air Aroma snižuje spotřebu energie v našich kancelářích hned mnoha způsoby. Otevření poboček například v Melbourne, Amsterodamu, Tokiu, New Yorku a Hong Kongu výrazně snížilo potřebu cestovat za použití fosilních paliv.

Pokud je to jen možné, naším preferovaným způsobem vzájemné komunikace jsou videokonference.

Naše kanceláře optimálně využívají denního světla, jsou ekologicky šetrné a úsporné díky Apple softwaru a koncepci tzv. bezpapírové kanceláře.

Najděte si svého distributora